Neděle, 3 března, 2024

Jednotka

Seznamte se s našimi hrdiny

Free Stock photos by Vecteezy

Ne s těmi, to jsou jen „akční obrázky“, ti skuteční jsou níže 🙂

Jiří Hanzl

Velitel jednotky
Papíry:

Hasič

Specializace hasič zahrnuje základní znalosti, které musí každý hasič mít. Zahrnuje v sobě spoustu oblastí jako znalost používání osobních a věcných ochranných prostředků, požární techniky, taktiky a postupů likvidace požárů, následků dopravních nehod, havárií s výskytem nebezpečných látek a dalších mimořádných událostí. A v neposlední řadě také základy první pomoci.

Strojník

Strojník požární ochrany obsluhuje veškerou požární techniku. To zahrnuje obsluhu požárních automobilů, čerpadel, člunů, automobilových žebříků, plošin atd. Je zodpovědný za bezpečné dopravení jednotky na místo zásahu i zpět na základnu, za výdej i ukládání věcných prostředků z/do požární techniky. Každý strojník také musí ovládat všechny dovednosti jako hasič.

Vůdce malého plavidla

Oprávnění vůdce malého plavidla uzpůsobuje jeho držitele k obsluze a vedení malých plavidel na všech vodních cestách (řekách, jezerech, kanálech) České republiky a to od 18 let věku. Malé plavidlo je pak definováno jako plavidlo do maximální délky 20m s obsaditelností maximálně 12 osob, bez vlastního strojního pohonu nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu motoru maximálně 100 kW.

Velitel/ka družstva

Úkolem velitele družstva je rozhodovat. Velitel družstva rozhoduje o taktice a postupech, které budou použity při likvidaci dané mimořádné události (požáru, dopravní nehody apod.). Velitel družstva se přímo neúčastní zásahu, ale dohlíží na průběh zásahu.

Motorové pily

Opravňuje hasiče k používání přenosných motorových řetězových a rozbrušovacích pil (motorových pil). Absolvent kurzu se tak naučí obsluhovat motorové pily i zásadám práce s motorovou pilou na místě zásahu. Dále je seznámen se souvisejícími předpisy pro bezpečnost práce, s technologickými postupy pro práce prováděné motorovými pilami jednotkami PO při zásazích a s konstrukcí a údržbou motorových pil. Je tak schopen provádět kontroly a údržbu motorových pil.

Zdravotník

Přesněji řečeno kurz "Zdravotník zotavovacích akcí". Tento kurz první pomoci, v rozsahu 40 hodin, zahrnuje teorii první pomoci, základy ošetřování nemocných, základy hygieny, teorii práce zdravotníka na zotavovacích akcí, vyhlášku + zkoušky a lekce tréninku vodní záchrany. Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků například na pobytových akcích pro děti, ale i na hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích.

Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

Na tomto kurzu se hasiči učí specifikám a postupům při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Například zabezpečení místa nehody a havarovaných vozidel (jejich stabilizace), základy první pomoci při dopravních nehodách, komunikace s účastníky nehody, postupy pro vyprošťování osob a s tím související práce s hydraulickými a pneumatickými vyprošťovacími nástroji. Dále se také učí konstrukci osobních i nákladních automobilů, autobusů, vlaků či jiných prostředků hromadné dopravy. O systémech pasivní bezpečnosti a čím dál více také o alternativních systémech paliv (plyn) či pohonu (elktrická auta).