Pátek, 19 července, 2024

Mladí hasiči

Pár slov úvodem

Vítejte v sekci věnované našim mladým hasičům. Zde a na dalších stránkách, na které se dostanete po kliknutí na odpovídající odkazy v menu na levé straně stránky, případně ze stránek samotných, by jste se měli dozvědět základní informace o tom, co to vůbec je kolektiv mladých hasičů, co dělá, či kdo může být jeho členem. Jinými slovy, zda Vaše dítko může či nemůže být „mladým hasičem“.

Naše jednotka má dlouholeté zkušenosti s vedením kroužků „mladých hasičů“ všech skupin (viz. níže). V současné době (2011) máme zastoupeny všechny skupiny mladých hasičů. To ale neznamená, že bychom nepřijímali nové členy.

Co si tedy představit pod pojmem kolektiv mladých hasičů? No aniž bych Vás obtěžoval čtením směrnic (ty jsem si přečetl já, abych tu mohl ty podstatné informace s dávkou nadbytečných vět a slov, prezentovat), dá se říct, že to jsou všechny děti (mladí hasiči a hasičky) ve věku do 18 let, které navštěvují kružek „mladých hasičů“. Správně, do 18 let. Spodní hranici věku jsem ve směrnicích nepostřehl, ale je jasné, že takové batole z členství v kolektivu mladých hasičů asi moc nezíská.

Kolektivem jsou mladí hasiči také proto, že každý sbor dobrovolných hasičů může mít jen jeden. Všechni mladí hasiči chodící na kroužky k danému sboru jsou jedním velkým kolektivem, stejně jako sbor dobrovolných hasičů je jedna jednotka. Ačkoliv se taková skupina může a většinou i dělí na menší, třeba na soutěže jezdí povětšinou všichni společně a měli by si tak fandit, pomáhat si jako jeden tým a samozřejmě mezi sebou soutěžit, aby zlepšili svoje výkony a tak i výkony celého týmu. A když už jsem nakousl ty menší týmy, kolektiv mladých hasičů se dělí na následující skupiny:

 • Přípravka – děti mladší 6 let. Vedoucími přípravky jsou Andrea Judasová a Monika Šturmová
 • Mladší hasiči – děti ve věku od 6 do 11 let. Vedoucími jsou Kateřina Foktová, Tomáš Judas a Andrea Judasová
 • Starší hasiči – děti ve věku od 11 do 15 let. Vedoucími jsou Martina Tomečková a Monika Šturmová
 • Dorostenci a dorostenky – kluci a holky ve věku od 15 do 18 let.

Co tam budu dělat?

Náplň kroužků „mladých hasičů“ je obsáhlá, ale můžeme si uvést několik hlavních cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (například jaké jsou druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, povely a signály, uzly apod.). Tyto základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Získané znalosti pak mohou šířit i na další mládež. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost a co je navíc baví zřejmě ze všeho nejvíc, je fakt, že na soutěže se povětšinou jezdí hasičským autem 🙂

Chci být mladým hasičem/hasičkou

Jak již bylo popsáno výše, mladým hasičem může být téměř kterékoliv dítě. Pokud tedy vaše ratolest chce chodit do kroužku mladých hasičů, neměl by v tom být žádný problém, rádi ho mezi sebou uvítáme. Následující řádky nepatří mezi nejzábavnější čtení, neb jsem se nemohl vyhnout několika citacím ze směrnic, ovšem stejně jako členství v kterékoliv jiné organizaci i býti mladým hasičem vyžaduje určité papírování a přijmutí určitých pravidel. Pro přijetí mladého hasiče je nutné:

 • Souhlas zákonného zástupce – odevzdat přihlášku podepsanou rodiči.
 • Souhlasit se stanovami SH-ČMS (Sdružení Hasičů Čech Moravy a Slezska – po přijetí je mladý hasič členem nejem kolektivu mladých hasičů, ale také SDH a tím pádem i SH – ČMS a automaticky se mu započítávají „odsloužené“ roky).
 • Souhlas s programem činnosti kolektivu mladých hasičů.
 • Kladné rozhodnutí ze strany SDH o přijetí člena. (to by měl být ve většině případů nejmenší problém)
 • Nový člen složí slib ve znění: „Slibuji na svou čest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasičů“.

Po splnění těchto podmínek bude mladý hasič registrován v evidenčním listu Mladých Hasičů vedeným a řádně registrovaným v SDH a obdrží členskou průkazku opatřenou fotografií, podpisem mladého hasiče a podpisem rodičů.

Mladý hasič má po přijetí následující práva:

 • přiměřeně svému věku se podílet na činnosti sdružení, zvlášť činnosti kolektivu mladých hasičů ; jednání tohoto kolektivu se zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,
 • být volen a volit do rady kolektivu mladých hasičů,
 • nosit stejnokroj,
 • po dovršení věku 15 let volit na valné hromadě výboru SDH,
 • být přítomen jednání valné hromady sboru.

Toť přímá citace ze stanov. A když už tu máme citována práva, musíme citovat také povinnosti:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
 • přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř. kolektivu mladých hasičů,
 • usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
 • chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení,
 • řídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora

Samozřejmě pokud mladý hasič soustavně porušuje nebo neplní svoje povinnosti a nestačí mu napomenutí nebo domluva, může být z kolektivu mladých hasičů (a tím i z SDH a SH – ČMS) vyloučen!

Nuže, to byly základní informace o tom, co je kolektiv mladých hasičů a jak se může Vaše dítě stát jeho členem. Doufám, že Vás ty dvě citace ze směrnic příliš nevystrašily a že nevyvolaly víc otázek než odpovědí. Ve stručnosti, pokud bude chtít vaše dítko být mladým hasičem, bude stačit, když mu podepíšete přihlášku a ono se bude na kroužku chovat v rámci rozumných mezí. Pokud si chcete přečíst celé směrnice, zde jsou.

Radek Henyš