Přípravka

Pár slov úvodem

Přípravka je prvním stupněm, nejmladší skupinou v kolektivu mladých hasičů. Je určena pro děti od 3 do 6 let.  Disciplíny v těchto soutežích jsou samozřejmě upraveny vzhledem k věku dětí. Přípravka jak již název napovídá, připravuje děti na kroužek „mladší hasič“, kam chodí děti od 6 do 11 let. To ve stručnosti znamená, že se v nich snaží vypěstovat základní návyky v oblasti požární bezpečnosti a naučit je základním znalostem, které jsou ve vyšších „třídách“ dále rozvíjeny.

Skupinu přípravky od ledna r. 2022 povede Monika Šturmová a Andrea Judasová.

Pro nové zájemce kontakt: pripravka.sdhcelakovice@centrum.cz