Pátek, 19 července, 2024

Přípravka

Pár slov úvodem

Přípravka je prvním stupněm, nejmladší skupinou v kolektivu mladých hasičů. Je určena pro děti od 3 do 6 let.  Disciplíny v těchto soutěžích jsou samozřejmě upraveny vzhledem k věku dětí. Přípravka jak již název napovídá, připravuje děti na kroužek „mladší hasič“, kam chodí děti od 6 do 11 let. To ve stručnosti znamená, že se v nich snaží vypěstovat základní návyky v oblasti požární bezpečnosti a naučit je základním znalostem, které jsou ve vyšších „třídách“ dále rozvíjeny.

Skupinu přípravky vede Monika Šturmová a Andrea Judasová.

Aktuálně nepřijímáme nové členy do skupiny přípravky.

Kontakt: pripravka.sdhcelakovice@centrum.cz