Úterý, 28 května, 2024
ČlánkySDH Čelákovice

Zpráva Starosty o činnosti SDH Čelákovice v roce 2006

Vážení hasiči,

Rok se s rokem sešel a jsem tu opět v hasičské zbrojnici v Čelákovicích, abychom zhodnotili práci dobrovolných hasičů za rok 2006.

Sbor dobrovolných hasičů v Čelákovicích čítá k 1.1.2007 50 mužů, 15 žen a 17 členů mládeže. Celkem tedy 82 členů a členek. Z tohoto počtu je 24 členů z výjezdové jednotky JPO 3. Jednotka během roku 2006 vyjížděla ke 101 případům. A to: 31 výjezdů k požárům; 18 technických výjezdů; 25 výjezdů z důvodu čerpání vody; 4 výjezdy k ropným látkám; 19 zásahů při dopravních nehodách a k jedné evakuaci osob. Bohužel i mezi loňskými zásahy se vyskytly i 3 plané poplachy. Při těchto výjezdech bylo odpracováno 876 hodin.

Družstvo mužů se zúčastnilo okrskového kola v PS v Šestajovicích, kde se umístili na 5. místě a soutěže výjezdových jednotek, kde v kategorii cisteren se družstvo A umístilo na 1. místě a družstvo B v kategorii PS 12 obsadilo pěkné 3. místo.

Na údržbě techniky, výzbroje a výstroje bylo odpracováno 770 hodin. Na údržbě zbrojnice a jejího okolí 607 hodin. 2 členové si prošli stáží na stanici ve Staré Boleslavi. Dle plánu školení a výcviku probíhalo po celý rok školení a výcvik výjezdové jednotky. Školení velitelů a strojníků ve Staré Boleslavi se zúčastnilo 5 členů.

Mezi další činnosti (s ukázkami) patří oslavy sborů a to 100 let ve Velence, 130 let ve Staré Boleslavi, 125 let v Jirnech, v Městci Králové a v Úvalech. Asistence proběhly v lázních Toušeň, vatra škola J. A . Komenského, městský stadion, lampiónový průvod mateřského centra a rozsvícení vánočního stromu u manažerského centra.

Dětské dny proběhly:

  • MDDM Havlíčkova – 100 dětí
  • Záluží – 60 dětí
  • Vyšehořovice – 150 dětí
  • za Novou školou 140 dětí

Ukázky IZS proběhly:

  • ve škole v Zelenči – 250 dětí
  • v Brandýse v Houštce – 200 dětí
  • na táboře v Miličně – 23 dětí

V neposlední řadě stojí za zmínku ještě dvoučlenná účast na IZS v Poděbradech, služba na čáry, hotovosti ve zbrojnici, STK vozidel a složení zkoušek na motorové pily třemi našimi členy.

Činnost mládeže

Mládež měla v roce 2006 43 schůzek a cvičení. Při těchto setkáních bylo vedoucími a jejich pomocníky odpracováno 119 hodin. Na zimním soustředění v Huti u Jablonce bylo 12 dětí a 6 dospělých. Prví soutěže se mládež zúčastnila na uzlování v Mukařově.

V měsíci dubnu se začal připravovat další ročník Memoriálu L. Báči v požárních útocích mládeže a dorostu. Na přípravě se opracovalo 91 hodin a na samotných závodech 153 hodin. Závody se vydařily, bylo pěkné počasí a účast družstev byla též dobrá.

Okresního kola hry Plamen v Úvalech se zúčastnilo 12 dětí a 2 dorostenky. Oujezdského útočení v Křížíkově Jezdci 1 mužstvo starších žáků. V době od 11.8. do 25.8. za účasti 23 dětí proběhl letní tábor v Miličně.

Na podzim v rámci 125 let založení sboru jsme ve spolupráci s okresním sdružením uspořádali branný závod mládeže a dorostu ve Vyšehořovicích. Závod proběhl v hezkém i když v náročném terénu. Místy nám drobně sprchlo, ale celkově byli zůčastnění spokojeni.

Další činností ve volném čase byla návštěva bazénu v Neratovicích za účasti 14 dětí a 4 dospělých. Na závěr roku byla pro děti uspořádána vánoční besídka s diskotékou.

Zpráva hospodáře

Příjmy v pokladně 130 340,45 Kč
Výdaje 128 363,00 Kč
Zůstatek v pokladně k 1.1.2007 1 977,45 Kč
Běžný účet u ČS
Vklady, příjmy 123 076,10 Kč
Výběry, výdaje 66 595,00 Kč
Zůstatek na běžném účtu k 1.1.2007 56 481,10 Kč
Celkový stav k 1.1.2007 činí 58 458,55 Kč

Zpráva materiálně-technického referenta

Koncem každého měsíce se provádí kontrola a doplnění PHM, jak ve vozidlech, tak na agregátech. Během měsíce každé pondělí se provádí protáčení agregátů a kontroly vozidel. Výkazy spotřeby se odevzdávají na Městský úřad pí. Doležalové.

Stavy PHM:

CAS 24K 180 l nafty
CAS 25 170 l nafty
IVECO 75 l nafty
PPS 12 20 l benzínu
Motorová pila 10 l benzínu
Elektrocentrála 6 l Ba nat
Ventilátor PAPIN 2 l Ba nat
Plovoucí čerpadlo 3 l Ba nat
Plovoucí čerpadlo MAXIM 3,5 l Ba nat
Sklad 250 l nafty
100 l benzínu
20 l Ba nat.

V roce 2006 proběhlo výročí 125 let založení sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích. Na slavnostní schůzi, která proběhla v kulturním domě, byl sboru za dlouholetou práci předán čestný prapor sdružení hasičů ČMS. Členům sboru byla předána vyznamenání a zúčastněným delegacím předány pamětní listy. Zároveň se slavnostní schůzí proběhla výstavka o historii sboru a současnosti. 20. října 2006 byl v centru hasičského hnutí v Přibyslavi slavnostně předán titul „Zasloužilý hasič“ starostovi sboru p. Fridrichovi.

Další činnost sboru byla následující:

V roce 2006 jsme se sešli na 41 pracovních schůzích a školeních, na 12 výborových. Navštívili jsme 11 výročních valných hromad okolních sborů. Byla provedena revize pokladny a činnosti sboru, likvidace vyřazených věcí, kontrola dýchací techniky ( zde došlo k obměně dýchací techniky za novou – dých. přístroje PLUTO), kontrola ručních hasících přístrojů, inventura a kontrola elektrospotřebičů.

Během roku proběhlo v hasičské zbrojnici 6 schůzí bytových družstev, 3 schůze důchodců, zúčastnili jsme se 6 okrskových aktivů, schůzky s VAKEM Mladá Boleslav. Návštěva p. Mareše v Neratovicích, pohřbu pana Bombarda a pana Žižky. V hasičské zbrojnici proběhli volby do senátu, volby komunální a referendum (okrsek č.5)

Během roku proběhla 1 schůzka se starostou města ing. Klicperou, 1 schůzka s radou města a 5krát jsme se zúčastnili zasedání zastupitelstva. Spolupráce s městským úřadem během roku 2006 byla na dobré úrovni. Přes hospodářský úsek se řešily věci ohledně nákupů a čerpání rozpočtu.

V komunálních volbách došlo k obměně jak členů rady tak zastupitelstva. Věříme, že spolupráce s novým vedením města bude opět na dobré úrovni. Jinak bych chtěl z tohoto místa vedení města poděkovat za dobrou spolupráci.

V druhé polovině roku se roku se rozpadl hasičský závodní sbor TOSU Čelákovice a členové p. Sýkora, Halama, Pastorek, Volc, Švarc a Nejman přešli do našeho sboru. Vítáme je mezi námi a věříme, že nám pomůžou tu hasičskou káru táhnout. To samé platí o p. Šimmerovi, který k nám přestoupil z Jiren. Ke konci roku za účasti 17 členů výjezdové jednotky proběhlo posezení v hasičské zbrojnici s malým občerstvením.

Toto by byla stručná zpráva o činnosti hasičů v Čelákovicích za rok 2006. Na závěr mi dovolte, abych vám všem, kteří máte tu hasiččinu rádi, poděkoval, za vaši obětavou práci, kterou odvádíte.

Všem členům, všem hostům přeji v roce 2007 vše nejlepší, pevné zdraví, shovívavost rodinných příslušníků. Celému sboru přeji velký elán a pevné nervy v této záslužné a někdy nedoceněné práci, jak pro všechny občany našeho města, tak pro celou naší společnost.

Děkuji vám za pozornost.