Úterý, 28 května, 2024
ČlánkySoutěže

MLÁDÍ SOUTĚŽILO V ČELÁKOVICÍCH

Za krásného i když ráno studeného dne se v sobotu 21. dubna 2007 sjížděly družstva mladých hasičů v hezkém prostředí
na hřišti za školou v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích k dalšímu ročníku pohárové soutěže v požárních útocích mládeže
a dorostu a to Memoriálu Ladislava BÁČI.

Po slavnostním nástupu soutěžících přivítali starosta sboru p. Fridrich, starosta města Čelákovic Ing. Klicpera a náměstek
starosty okr. Sdružení Praha východ pan Pokorný, se sedm družstev mladších žáků začalo připravovat na soutěžní klání.

V této kategorii opět zvítězili žáci z SDH Stará Boleslav časem 31,77´. Druzí byli žáci z SDH Doubek časem 38.56´ a na třetím místě žáci z SDH Nové
Jirny časem 41,36´. Další pořadí bylo SDH Říčany, Tehov, Sudovo Hlavno, a poslední SDH Popovičky, kterým se ani jeden útok nezdařil.
V kategorii starších žáků nastoupilo 10 družstev. Na 1 místě se umístilo družstvo z SDH Popovičky krásným časem 29,74´, druhý byl
SDH Křížkový Újezdec časem 32,08´ a třetí SDH Úvaly časem 33,42´. Další pořadí bylo SDH Doubek, Sudovo Hlavno, Tehov, Velenka, Říčany, Nové Jirny a Mukařov.
Po skončení soutěže starších žáků bylo provedeno vyhodnocení těchto dvou kategorií. Vítězové obdrželi pohár, diplom, dort a putovní pohár (cenu) města
Čelákovic. 2 a 3 místo pohár a diplom. Ostatní diplomy.

Jako minulý rok, tak i letos byla provedena soutěž výběru nejmenšího zúčastněného hasiče a hasičky ze soutěžících. Letošního roku nebyl výběr již tak jednoduchý, jako v
roce minulém, přihlásilo se daleko více děcek a rozhodovaly opravdu milimetry. Tuto soutěž vyhráli děcka z Tehova.
Po vyhodnocení byla přestávka na oběd. Ve 13:00 hodin nastoupila 4 družstva dorostu k poslední soutěži. Na 1 místě se umístilo družstvo SDH Říčany, které druhým pokusem
časem 31,12´ odsunulo družstvo SDH Úvaly čas 34,18´ na druhé místo. 3 bylo SDH Křížkový Újezdec časem 40,01´ a 4 SDH Mukařova časem 50,72´.

Po vyhlášení výsledků byla soutěž ukončena. Co říci k hodnocení, soutěž se opravdu vydařila.

Z tohoto místa bych chtěl poděkovat všem členům SDH Čelákovice za dobrou přípravu této populární soutěže, rozhodčím za správné rozhodování, hasičům z SDH Jirny za pomoc při dodávce vody,
SDH Úvaly za půjčení rozhlasové aparatury, panu Tomkovi za elektročasomíru, paní Přívozníkové za zdravotní dohled, paní Kostkové a slečně Košťálové za práci sčítací komise,
škole za zapůjčení areálu školního hřiště a hlavně všem sponzorům, kteří nám tuto hezkou soutěž pomohli zajistit.
Byli to: