Sobota, 22 června, 2024
ČlánkySDH Čelákovice

SDH Čelákovice

Již téměř 130 let místní Sbor Dobrovolných Hasičů (SDH) pomáhá chránit obyvatele města Čelákovice i jeho součásti (původně samostatné obce Sedlčánky a Záluží a také osady Císařská Kuchyně).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. Hasiči ve výjezdovém družstvu nevykonávají službu v jednotce jako své povolání, ale na základě dobrovolnosti. Ve výjezdové jednotce je v současné době 24 členů a členek SDH.

Hasičský sbor k 22.1.2011 čítá 93 řádných členů a členek, z toho je 47 mužů, 21 žen a 25 dětí v žákovských kolektivech. V současné době počet dětí vzrostl o 19 nováčků, kteří od března 2011 navštěvují Přípravku hasičské mládeže.

V loňském roce výjezdová jednotka vyjížděla k 86 událostem, na údržbě techniky bylo odpracováno 662 hodin a na údržbě zbrojnice a okolí 445 hodin. Byl prováděn výcvik dle výcvikového plánu, také se pořádalo prověřovací cvičení všech složek Integrovaného Záchranného Systému. Členové SDH se zúčastnili školení strojníků a nositelů dýchací techniky v ÚHŠ v Bílých Poličanech.

Do 21. března 2011 výjezdová jednotka vyjížděla k 13ti událostem, z toho byly 4 v měsíci lednu, 2 v únoru a 7 v březnu. Pokud bychom chtěli tato čísla rozdělit, potom se ve 6 případech jednalo o požár, ve 3 případech hasiči likvidovali následky dopravních nehod a konečně v posledních 4 případech šlo o technickou pomoc.

Mládež se v loňském roce zúčastnila všech akcí pořádaných okresním sdružením a okolními sbory. Zde je třeba vedoucím mládeže poděkovat. Společně s pomocníky odpracovali 353 hodin. V dubnu 2010 byl pořádán další ročník memoriálu Ladislava Báči, v srpnu pak letní tábor hasičů v Miličíně, dále jednotka vykonávala různé práce pro město, dohledy pří různých akcích, ukázky na dětských dnech, apod.

V letošním roce zatím proběhla soutěž s názvem Mukařovský uzel. Soutěž má za úkol prověřit dovednosti v oblasti vázání jednotlivých provazových uzlů. Starší žáci skončili na 8. a Mladší žáci na 7. místě.

SDH Čelákovice se začátkem října 2010 zapojilo do programu Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, známého také pod názvem HASÍK. Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech na prvním i druhém stupni ZŠ a vedou ji odborně vyškolení instruktoři z SDH Čelákovice.

Do současnosti naši instruktoři navštívili čtyři druhé třídy ze ZŠ Komenského.  V těchto třídách proběhla v loňském roce úvodní i opakovací hodina, v prosinci pak tyto třídy hromadně navštívily hasičskou zbrojnici. Kromě toho nás jedna z pražských školek požádala o předvedení Hasíka. V letošním roce máme v plánu navštívit šesté třídy na ZŠ Komenského a druhé a šesté třídy na ZŠ Kamenka.

Jana Krejčí, Lucie Jirkovská