Úterý, 28 května, 2024
ČlánkySDH Čelákovice

Slavnostní předání techniky

Za přítomnosti starosty města ing. Klicpery, místostarosty p. Bařiny, tajemníka p. Fojtíka, ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav plk. Hepa, vedoucího hospodářského úseku města p. Šamši, p. Josefa Vraspíra ze společnosti PEHAST s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou a členů výjezdové jednotky se slavnostně předávaly klíče od hasičské techniky : CAS-32 T-815 a RZA OPEL-CAMPO.

Starosta sboru p. Fridrich přivítal přítomné a zahájil slavnostní předávání. Jako první se ujal slova starosta města ing. Klicpera. Poděkoval za pozvání a ve zkratce seznámil přítomné ohledně nákupu techniky pro sbor dobrovolných hasičů. Poté symbolicky předal dva zlaté klíče od vozidel veliteli sboru a výjezdové jednotky panu Hanzlovi.

Velitel p. Hanzl před všemi poděkoval, byl proveden slavnostní přípitek a zároveň pokřtil vozidla s ředitelem ÚO-Ml.Boleslav plk. Hepem, který veliteli předal malý dárek a zhodnotil dobrou práci sboru v Čelákovicích i spolupráci s Městským úřadem.

Na závěr promluvil pan Vraspír ze společnosti PEHAST s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou, kde se vozidla přestavovala. Popřál výjezdové jednotce využití vozidel spíše pro osvětovou činnost, ukázkách pro mládež na dětských dnech a co nejméně při výjezdech.

Po tomto slavnostním aktu pozval starosta sboru přítomné na malé občerstvení v zasedací místnosti hasičské zbrojnici, kde se pokračovalo v diskusi a rušné debatě. Vozidlo CAS-32 si již odbylo křest ohněm den před slavnostním aktem při požáru panelového domu v Čelákovicích.

Hodnota pořizovaných vozidel byla následující: RZA OPEL CAMPO – 230 000,- – tuto hodnotu hradí sbor ze sponzorských darů -vybavení v hodnotě 270 000,- spolu s CAS-32 T-815 v hodnotě 2 142 000,- hradí město Čelákovice.

Závěrem je třeba poděkovat městu Čelákovice, sponzorům, kteří určitou částkou přispěli na tuto techniku. Nyní je v Čelákovicích technika na vysoké úrovni a je třeba ji udržovat stále v akceschopném stavu a starat se o ni, a toto výjezdová jednotka města Čelákovic dokáže.

Fridrich Miloš
Starosta sboru

Kliknutím na malou verzi obrázku otevřete obrázek v plné velikosti.