Pátek, 19 července, 2024
ČlánkySoutěže

Okresní kolo hry PLAMEN

O víkendu 12.-13. května se konal další ročník okresní hry PLAMEN, tentokrát na hřišti v Mnichovicích. Ač předpovědi počasí nebyly nic moc, troufám si říct, že nakonec počasí vyšlo lépe, než se očekávalo, ačkoliv by s tím zřejmě ne každý, koho by jste ten víkend na hřišti oslovili, souhlasil.

Většina disciplín se konala v sobotu. V neděli se soutěžilo už jen v požárních útocích, které se díky chladné noci a tudíž faktu, že všechna družstva odjela na noc domů a znovu přijela v neděli ráno, trošku protáhla oproti původnímu plánu.

Pro nezasvěcené, jako jsem i já, se pokusím alespoň trochu srozumitelně pospat, o čem hra Plamen je. Jak vyplývá z umístění tohoto článku, jedná se o hasičskou soutěž, o soutěž hasičské mládeže, jinak řečeno dětí, větších dětí a největších dětí 🙂 Plamen je dělen na více typů. Jednak existuje okresní kolo hry Plamen, které se obvykle dělí na jarní (koná se v květnu) a na podzimní (koná se v říjnu). Jistě jste si tedy již spojili, že tento článek se týká jarního kola, neb je květen. Dále se koná ještě krajské kolo, většinou v červnu, republikové, většinou začátkem července a mezinárodní.

Plamen organizuje a pořádá OSH (Okresní sdružení hasičů). Soutěž se skládá z několika disciplín, přičemž jejich počet, provádění i hodnocení může být upraveno podle podmínek místa konání soutěže. V tomto článku budou níže popsány jen disciplíny v nichž se soutěžilo v tomto jarním kole v Mnichovicích.

V sobotu se konaly čtyři disciplíny – Štafeta CTIF, Požární útok s překážkami CTIF, Štafeta požárních dvojic a Štafeta 4×60 metrů s překážkami. Štafeta CTIF je dlouhá 400m a rozdělena do devíti úseků, z nichž každý úsek běží jeden člen družstva. Tyto úseky jsou: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos požární hadice, volný úsek, podběhnutí laťky, překonání lehkoatletické překážky, přemístění přenosného hasícího přístroje, volný bežecký úsek, zapojení hadic. [1] Při požárním útoku s překážkami CTIF překonává družstvo několik překážek ve čtyřech úsecích. V prvním úseku družstvo překonává vodní příkop, bariéra, tunel a lávka za současného rozložení hadic. Ve druhém úseku jsou umístěny dvě džberové stříkačky s nimiž musí soutěžící zdolat nástřikové stěny. Poté družstvo popoběhne do třetího úseku, kde probíhá zkouška z vázání uzlů a přiřazování technických prostředků (obojí k daným obrázkům). V posledním úseku podává velitel družstva hlášení rozhodčímu disciplíny. [1,2]

Štafeta požárních dvojic se obvykle běží v jedné či ve dvou pětičlenných skupinách. Jeden soutěžící je velitelem skupiny, který jen obíhá kužel a může běžet v obou skupinách (pak tedy stačí devět lidí :)). Po návratu velitele na startovní pozici vybíhá první skupina, která rozhodí a zapojí hadice (jeden konec na hydrant, druhý na proudnici). Druhá skupina hadice rozpojí, smotá a odnese na start. Poslední sobotní disciplínou byla Štafeta 4×60 metrů s překážkami. Tuto štafetu běží 4 soutěžící, a většinou na ní mají dva pokusy (jednak aby si zasoutěžili i zbylí členové družstva aby byla možnost vylepšit to co bylo v prvním pokusu nacvičeno). V prvních 60 metrech je umístěna kladina, ve druhých je nutné překonat překážku, v dalších pak přemístit hasicí přístroj a v posledním úseku pak zapojit hadici na rozdělovač a na proudnici (štafetu). [1,2]

V neděli se konala poslední, královská disciplína – požární útok. Požární útok se běhá na jeden nebo dva pokusy a družstvo při něm musí zapojit savice a koš na motorovou stříkačku (mladší žáci mají savice již zapojené – zapojují jen koš a rovněž strojníka jim dělá dospělý). Takto vytvořené přívodní vedení pak ponoří do kádě s vodou a strojník nasaje vodu do motorové stříkačky. Toto většinou obstarávají 3 – 4 členové družstva. Zbylí členové současně zapojují dopravní vedení (hadice na motorovou stříkačku a na rozdělovač) a dva útočné proudy (dvě hadice od rozdělovače na proudnici). S takto vytvořeným dopravním a útočným vedením pak běží k terčům, do kterých musí nastříkat určité množství vody, aby se na daném terči zvedl praporek ,rozsvítilo světlo, nebo jinak signalizovalo nastříkání potřebného množství vody. Po naplnění obou terčů útok končí a samozřejmě nejkratší čas se počítá.

Součástí hodnocení bylo i hodnocení kroniky, kterou si družstva (hlavně tedy vedoucí družstev) píší, zdobí a všelijak jinak zdokonalují při nácvicích během roku.

Ale přejděme už k účasti a číslům z Mnichovic. Proběhlého jarního kola hry Plamen se v Mnichovicích zúčastnilo 10 družstev mladších žáků a 10 družstev starších žáků. Níže najdete kompletní výsledkové tabulky, zde jen v krátkosti umístění na prvních místech. V kategorii mladší vyhráli a obhájili první místo naši mladí hasiči SDH Čelákovice, na druhém místě se umístilo družstvo SDH Senohraby a na třetím místě družstvo SDH Úvaly. V kategorii starší nejvyšší stupínek obsadilo družstvo SDH Tehovec, druhé SDH Doubek a třetí SDH Struhařov.

Text: Radek Henyš
Korekce: Libor Tomeček

Obrázky co se nevešly do textu:

Výsledkové tabulky:

Použité zdroje:

  1. Plamen (soutěž), online: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Plamen_(soutěž)], cit: 17.5.2012
  2. Směrnice hry PLAMEN, Praha 2004, 1. vydání, platnost od 1.9.2004