Pátek, 19 července, 2024
ČlánkyPrevence

Požární bezpečnost během vánočních svátků

V našem kraji sice nemáme moc vážných požárů či jiných mimořádných událostí během vánočních svátků (tím myslím období 24.12-1.1), ale jsou i vyjímky (například požár bytu 24.12.2007). Každý rok během vánočních a novoročních svátků stejně jako hasiči v celé republice vyjíždíme k několika případům. Jak už jsem zmínil, v našich končinách se jedná převážně o „lehké“ případy, hořící odpadky, dopravní nehodu, které se obešly bez těžší újmy na zdraví či úmrtí. Stejně to ale dokáže zkazit svátky. Připomeňme si tedy několik nebezpečí, která na nás ke konci roku číhají.

Ze všeho nejdřív se ale podívejme co o období vánočních svátků tvrdí naše statistika:

Tabulka 1: Počty výjezdů podle události v období 24.12 – 1.1 2)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dopravní nehoda (Silniční) / / / / 1 / / / / / / / /
Ostatní pomoc / / / / / / 1 / / / / / /
Planý poplach / / / / 1 / / / / / / / /
Požár / 2 / / / / 2 1 3 1 2 3 2
Technická pomoc / / / 2 1 / / / / / / 2 /
Únik nebezpečné chemikálie (Ropného produktu) / / / / / / / / / / 1 / /
Celkem 0 2 0 2 3 0 3 1 3 1 3 5 2

A nyní ještě graficky, obrázek je vždycky lepší (kliknutím na typ události v legendě grafu můžete danou událost skrýt či zobrazit):

Jak je vidět z tabulky i z grafu, nejvíce v posledním dnech roku likvidujeme požáry. Průměrně se počet výjezdů drží okolo 2-3, v roce 2008 bylo maximum 5 výjezdů.

Nebezpečí požáru (svíčky, prskavky, vánoční stromek)

V období Vánoc je nebezpečí požáru jistě větší než  během roku. Hořící svíčky, prskající prskavky, adventní věnce, dokonce i žárovky na vánočním stromku nebo jako dekorace v okně, to všechno jsou potencionální zdroje požáru. Svíčky či prskavky jsou obzvlášť nebezpečné, protože představují otevřený oheň a tak by se s nimi mělo i zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8-10cm od plamene svíčky dosahuje teplota hodnot okolo 200°C 1), což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších hořlavých materiálů nevhodně ponechaných v blízkosti svíčky. Mezi tradiční vánoční požáry patří také vzplanutí oleje při smažení kaprů, požáry od pyrotechniky a prskavek, od zmíněných svíček na adventních věncích i jiných a samozřejmě lidská nedbalost (kouření, nevhodné používání otevřeného ohně),. Nedbalost bývá zastoupena nejvíc.

Svíčky a adventní věnce
Jak jsem již psal v předchozím odstavci, svíčky a prskvky představují otevřený oheň. Naše domácnosti jsou přeplněné hořlavými předměty (pohovky, koberce, ubrusy, nábytek) a proto nelze svíčku či adventní věnec položit kam je libo. Adventní věnec či svíčku bychom měli umístit v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a na stabilní nehořlavou podložku. Není tak dobrým nápadem pokládat svíčky například k oknům (můžeme ji schodit my sami, průvan při otevřeném okně a hned máme záclony v plamenech) nebo příliš blízko sedaček, textilií , na poličky a skříně. Svíčky by jste také neměli nechávat hořet bez dozoru či nechat děti hrát si s nimi, do určitého věku ani s nimi manipulovat. Rovněž děti nenechávejte hrát si s prskavkami.

Co se týče adventních věnců, ne všechny, ač jsou třeba opatřeny svíčkami, nejsou určeny k zapalování. Adventní věnec určený k zapálení musí mít svíčky ustavené na nehořlavé podložce, bránící kontaktu svíčky s věncem. Pokud to věnec nesplňuje, je určen jen k dekoraci. A takové adventní věnce s velkým rizikem požáru se již dříve na trhu objevily, jistě si také něco pamatujete ze zpráv. Adventní věnce, stejně jako každý výrobek, by měly být opatřeny návodem k použití, kde se dočtete jak s ním správně zacházet a zda je určen k dekoraci, nebo zda „přimontované“ svíčky můžete i zapálit. [1] Požáry vánočních stromků

Jsou dnes díky tomu, že většina domácností používá elektrická svítítka spíše ojedinělé, ale stejně takovou situaci nelze 100% vyloučit. I elektrický zkrat dokáže vánoční stromek zapálit a proto by jste měli všechna ta svítidla na vánoční stromky, do oken apod. kupovat v běžné prodejní siti, aby byla opatřena českým návodem a příslušnými certifikáty.

K požárům vánočních stromků paradoxně dochází ale až v prvních dnech nového roku.1) To už je stromek většinou dostatečně proschlý a tak stačí zapálit si na stromku třeba prskavku a je to hotové. Víte jak hoří suché jehličí? Tak dobře hoří vánoční stromek. Jako například na následujícím videu:

Další video s velkou vypovídací hodnotou najdete zde: Christmas Tree Fire Safety (https://www.youtube.com/watch?v=ZLHhG65fLeY)

Samozřejmě každý požár vánočního stromku nemusí být tak „zničující“ a rychlý, ale pokud bude stromek suchý, pravděpodobně bude. Prevencí jsou pak jak již bylo psáno kvalitní svíčky, nenechávat tyto svíčky svítit bez dozoru (třeba přes noc), nenechávat si stromek „dlouho“ po vánocích případně mít stromek „zavlažený“. I když ani takový čerstvý stromek, který je relativně „mokrý“, ale většinou zase od smůly, to hoření zřejmě příliš nezbrzdí. Nicméně následující demonstrační video ukazuje rozdíl v požáru „suchého“ a „zavlažovaného“ stromku:

Vaření a vytápění

„Vánoční požáry“ mívají také počátek ve vaření a vytápění (vytápění topidly, ne že pustíte v koupelně kohoutek na plno :)). Velkým nebezpečím je třeba vzplanutí oleje při smažení, protože někteří lidé nevědí, jak takový požár hasit. Pamatujte, že hořící oleje nikdy nesmíte hasit vodou. Když pomineme fakt, že olej má větší viskozitu než voda (olej se drží na hladině vody) a při polití se tak voda dostane pod něj, díky čemuž se požár akorát rozšíří, díky teplotě hořícího oleje dojde také k okamžitému rozkladu vody na vodík a kyslík (vodík je hořlavý a kyslík podporuje hoření) a díky tomu až k explozivnímu hoření:

 

A toto video jste jistě také už viděli, ukazuje to samé co předchozí, jen tam používají mokrou utěrku:

 

Co tedy dělat když se vám vznítí olej nebo jiné potraviny? Hlavně nepanikařit. Nejprve vypněte sporák a poté pánev (nebo v čem vám hoří potraviny) přikrejte pokličkou (i když té skleněné jako na videu bych taky moc nevěřil), případně mokrým ručníkem a počkejte až se oheň „udusí“. Stejně jako jsem to radil u svíček, ani jídlo by jste na plotně neměli nechávat bez dozoru (jak to může skončit jsme viděli v roce 2007 na paneláku).

Další požáry v zimním období jsou způsobeny od topidel, nevhodnou manipulací s topidly a zanedbáním péče o komíny. Mezi nejčastější prohřešky proti bezpečnosti při topení patří ponechání hořlavých materiálů v jejich blízkosti, používání nevhodných topidel či zapalování pomocí vysoce hořlavých látek (benzín). Proto se prosím takovýchto a podobných kousků snažte vyvarovat. [1]

Pyrotechnika

Požár jehož příčinou byla pyrotechnika také pamatujeme, v roce 2006 hořel byt v panelovém domě v ulici Na Stráni. Byl nahlášen cca. 8 minut poté co rok 2005 pohltila minulost. Proto je třeba dbát bezpečnostních pokynů pro manipulaci s pyrotechnikou, jejím skladováním apod. Nebezpečí zranění, vůbuchu, požáru jsou pak menší. Nezapomínejte ani na věci, které máte uložené třeba na balkóně, které může zbloudilá rachejtle zapálit. Také je dobré zavřít před vypuknutím Silvestrovských ohňostrojů okna a dveře. I když některé rachtejte nemusí zastavit třeba ani to okno, otevřené okno na druhou stranu, no, řekněme že to pravděpodobnost průšvihu moc nezmenšuje.

Co dělat když už dojde k požáru?

Pokud už dojde k nejhoršímu, tedy k nějakému požáru, pamatujte, že nejpřednější je lidské zdraví. Pokud je to možné, můžete se pokusit požár uhasit vlastními silami. Použijte ruční hasicí přístroj, který máte doma, nebo na chodbě. Stejně tak můžete použít hydranty na chodbách, kusy (nejépe navhlčených) látek (z neumělých vláken) , hasicí spreje apod. Dejte pozor na elektrické spotřebiče, zde je třeba nejprve vypnout proud (například při požáru vánočního stromku od elektrických svíček). A pokud si nejste jisti, zda zařízení je či není pod proudem, rozhodně ho nehaste vodou ani pěnovými hasicími přístroji.

  • Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami.
  • Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. 
  • Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). 
  • Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). Pokud by jste použili suchou roušku, neochrání vás před vdechnutím horkých zplodin a popálením dýchacích cest a pokud bude rouška naopak nasátá vodou  , může tato voda reagovat se zplodinami hoření za vzniku kyseliny, což by vedlo k poleptání dýchacích cest.
     
  • Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.[1]

Závěrem

Doufám že se Vám společně se mnou podařilo připomenout si (samozřejmě to co jsem psal všichni dávno víte, takže to bylo jen opakování), jaká nebezpečí na nás  během vánočních svátků číhají. Prožijte tedy svátky v klidu a bez nehod, atˇ nemusíme pokud možno nikam vyjíždět.

Radek Henyš

Použité zdroje:

  1. kpt. PhDr. Petr Kopáček, Hasičí radí jak prožít vánoce bez požárů, https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-radi-jak-prozit-vanoce-bez-pozaru.aspx
  2. Naše statistika