Pátek, 12 dubna, 2024
ČlánkySDH Čelákovice

Výroční valná hromada hasičů v ČELÁKOVICÍCH

Dne 12.1.2008 se sešli hasiči a hosté v hasičské zbrojnice v Čelákovicích, aby zhodnotili práci za uplynulý rok 2007.

Valnou hromadu zahájila jednatelka pí. Tomečková, která všechny přivítala, zvláště zástupce rady města Čelákovice pana Duníka, zástupce okresního sdružení Praha-východ p. Horu, zástupce za ÚO-HZS Mladá Boleslav pí. Vrzalovou a pana Vrzala, starostu 6 okrsku p. Křížka a zástupce 13 spřátelených sborů.

Po volbě návrhové komise přečetl zprávu za uplynulý rok starosta sboru p. Fridrich. Sbor k 1.1.2008 čítá 45 mužů, 15 žen a 10 dětí, celkem 70 členů a členek.

Výjezdová jednotka v síle 24 členů v kategorii JPO III/2 vyjížděla během roku k 73 událostem, kde odpracovali 754 hodin. Z těchto událostí byl nejhorší požár panelového domu U Kapličky kde škody dosáhly 10 mil. Kč.

Na údržbě výzbroje, výstroje a techniky bylo odpracováno 1342 hodin, na údržbě – opravě zbrojnice a dvora 2286 hodin. 5 členů a členek se zúčastnilo stáží na stanici HZS ve St.Boleslavi ve 4 směnách.

Příprav na 3 soutěže bylo 11. Kurzu Nositele dýchací techniky v Bílých Políčanech využilo 8 členů.

Během roku 2007 bylo 8 dozorů na různých akcích, 7 ukázek na dětských dnech v okolí města Čelákovic, v hasičské zbrojnici proběhliy 4 exkurze a na nový rok čekalo na stanici 11 členů výjezdového družstva v pohotovosti.

Během roku byla provedena obnova vozového parku. 2.4. bylo převzato u p. Vraspíra ve Žďáru vozidlo RZA Opel CAMPO, 2.5. byl získán bezplatným převodem od HZS AZ-30 IFA a 28.6 byl dovezen repasovaný vůz CAS-32 na podvozku T-815.

7.12. jsme se po schválení radou města a zastupitelstvem rozloučili s naší nejstarší a nejdéle fungující CAS-25 / RTHP-Š 706, která byla odprodána kolegům hasičům do obce Skorkov. 31.7 byly slavnostně předány klíče od vozidel RZA a CAS-32 starostou města Ing. Klicperou a ředitelem ÚO – Mladá Boleslav plk. Hepem.

Na úseku mládeže se nám již tak nedařilo jako v minulých letech. Pracovalo pouze družstvo dorostenek a jednotlivci dorostenců.

V měsíci srpnu opět proběhl hasičský tábor v Miličíně, kde trávilo prázdniny 31 dětí.

V měsíci srpnu opět proběhl hasičský tábor v Miličíně, kde trávilo prázdniny 31 dětí. Spolupráce s městem Čelákovice byla opravdu na dobré úrovni. S vedoucím hospodářského úseku p. Šamšou a pí. Doležalovou řešíme ku spokojenosti obou stran nákupy ochranných pomůcek pro výjezdovou jednotku, materiál na dovybavení a chod stanice, čerpání rozpočtu. Z tohoto místa je třeba oběma, i starostovi města Ing. Klicperovi, který byl společně s radou města a zastupitelstvem nápomocen nákupu renovované techniky, poděkovat.

V diskusi vystoupilo 20 hostů, proběhly zdravice a hodnocení dobré práce hasičů v Čelákovicích.

Na závěr starosta sboru a velitel výjezdové jednotky poděkovali všem za účast a za práci v loňském roce, sponzorům za pomoc při zajištění valné hromady. Starosta popřál všem hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2008 a výroční valnou hromadu ukončil.

Výroční valné hromady se zúčastnilo 39 členů a 35 hostů.

Fridrich Miloš – starosta sboru